when the belly conquers the mind  

Odoo • Tekst en afbeelding

WITLOF duurzame catering


Wat is  duurzame voeding? Deze vraag houdt ons al jaren bezig. Bepaalde ideeën vallen onder categorie ‘emotie’, terwijl andere puur technisch zijn.  

We proberen bij WITLOF beide werelden te vermengen omdat we geloven in cultuur als oplossing voor grootse problemen. We volgen alle evoluties op de voet en trachten diverse ideeën in onze werking te verwerken.

Odoo • Tekst en afbeelding


Farm to Fork

Verswaren

Aankoop bij lokale, zelfs regionale bio/ecologische telers (biolabel bij voorkeur). Duurzamere voedingsindustrie wordt in onze visie beschreven als een regionale gedecentraliseerde productie met respect voor product, mens en milieu 

Sterk aangepast verbruik van dierlijke producten waarbij producten met een lagere impact op het milieu voorrang krijgen en vooral door innovatieve recepten zonder vlees of vis te bedenken 

Duurzame visserij promoten door enkel seizoensgebonden vis uit duurzame visgronden (msc) te gebruiken en duurzaam geteelde vissoorten (bv label rouge).Droogwaren


Werken met duurzame bronnen (sustainable sourcing) waarbij producten met veel foodmiles enkel geselecteerd worden wanneer ze een hoge emotionele waarde hebben zoals koffie of chocolade en het Fair Trade) en Bio Label dragen. Toeleveranciers worden systematisch gevraagd naar hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid

Geen vooraf opgestelde menu’s om hiaten in de levering van de verswaren op te vangen. Vooral via de aankoop van lokale telers weten we namelijk niet van elk product of het voorradig zal zijn.

Odoo • Tekst en afbeelding
Odoo • Tekst en afbeelding

Verwerking


Een muurdicht (3-traps) afvalscenario in onze keuken en op de events met optimale recyclage

We trachten constant onze werking efficiënter te maken. Verse, innovatief geconserveerde producten en, groene energie krijgen en centrale plaats. We werken trouwens met strikte deelnemerslijsten en voorkeuren op events om verspilling tegen te gaan. Goede ideeën krijgen hier snel een ‘Go’.

Innovatieve kooktechnieken door te conserveren, fermenteren, pekelen te combineren met koken.

I am super thrilled to meet you.  

Feel free to reach out with questions, remarks  
or if you want to chat about hosting your own private event.  

info@witlof.brussels     

           

Filip Fransen bvba

Rauwstraat 39 2431 Laakdal

Jules lahayestraat 65 1090 Jette